About - ABC Filmowania

Zakopiańska 4F, | Legionowo, Mazowieckie

ABC Filmowania Reviews

Featured Review

Helpful (0)

Mateusz Bylinko
Mateusz Bylinko

  • 1 contributions

  • 0 helpful votes

Overall Feedback:

(Translated by Google) I had the pleasure to participate in the course filming and editing of commercials on a professional level, which I financed with my money ... and I absolutely do not regret a single zloty.Meeting with such an experienced operator, which Paweł is without doubt, was a great opportunity for me to learn many aspects from a completely different angle - not only training in strictly technical issues, i.e. what to look for in the projects themselves - I was just interested in optimizing time spent for the project, but I also had the opportunity to learn additional nuances associated with running this type of business - even from the logistic and organizational, financial and many other sides.As we know the pitfalls are mass, and the leader has no resistance to sharing this knowledge for which I have great respect for him ... this know-how is more valuable to me than the most advanced equipment, which ultimately is just a tool. I really liked that Paweł did not intend to leave me with any doubts - he delved into the subject until he was sure that I understood what he wanted to convey to me. We were jumping from topic to topic - I made sure in prosaic trivial issues that in a moment I would discuss very advanced topics and I could always count on a portion of specific knowledge. In addition, despite the fact that Paweł works with several brands, he always maintains objectivity in matters related to equipment. Many thanks, because this man is a phenomenon in this industry!(Original)Miałem przyjemność uczestniczyć w kursie filmowanie i montaż filmów reklamowych na poziomie zawodowym, który sfinansowałem ze swoich pieniędzy… i absolutnie nie żałuje ani jednej złotówki.Spotkanie z tak doświadczonym operatorem jakim bez wątpienia jest Paweł było dla mnie świetną okazją do poznania wielu aspektów z zupełnie innej strony - nie tylko podszkolenia się w kwestiach stricte technicznych, czyli na co zwracać uwagę przy samych realizacjach – mnie akurat interesowały chociażby kwestie optymalizacji czasu poświęcanego na projekt, ale również miałem okazje poznać dodatkowe niuanse związane z prowadzeniem tego typu działalności - chociażby od strony logistyczno – organizacyjnej, finansowej i wielu innych.Jak wiemy pułapek jest masa, a prowadzący nie ma żadnego oporu przed dzieleniem się tą wiedzą za co mam do niego wielki szacunek... to know-how jest dla mnie cenniejsze od najbardziej zaawansowanego sprzętu, które ostatecznie jest tylko narzędziem. Bardzo podobało mi się, że Paweł nie zamierzał zostawić mnie z jakimikolwiek wątpliwościami - drążył temat dopóki nie upewnił się, że rozumiem co chce mi przekazać. Przeskakiwaliśmy z tematu na temat – upewniałem się w prozaicznie banalnych kwestiach, żeby za chwile poruszać bardzo zaawansowane tematy i zawsze mogłem liczyć na porcję konkretnej wiedzy. Dodatkowo pomimo tego, że Paweł współpracuje z kilkoma markami to zawsze zachowuje obiektywizm w sprawach związanych ze sprzętem. Wielkie dzięki, bo ten człowiek to fenomen w tej branży!

ABC Filmowania Competitors and Alternatives

Claim your listing to access advanced analytical and engagement tools.

Edit the information in your page, add photos, answer reviews, and more.

Claim your profile

Email Us

Our team would love to communicate with you and generally responds within 24 hours.

topseos.com Everywhere!

Reach us from wherever you are. Get the latest updates fast.

Facebook

Get updates and follow
us on Facebook

Remain connected with
us on urgent updates

LinkedIn

Access our company
profile page on LinkedIn

 

Copyright 2020 © topseos.com. Use of this website constitutes acceptance of Terms & Conditions | Privacy Policy | Legal Disclosure

Claim Profile
ABC Filmowania
Claim your listing to access advanced analytical and engagement tools.
Edit the information in your page, add photos, answer reviews, and more.
@abcfilmowania.pl